Beheerder van deze website

Pascale Delbeke
HOLICO
Vestigingseenheid: 2.136.606.528
Onderneming: BE 0864 845 367
Toelating FAVV: 42515701
Tel: +32 (0)9 374 08
E-mail: contact[at]holico.be

HOLICO is het handelsmerk dat Pascale Delbeke gebruikt voor de doeleinden, binnen het gebied van deze website, hetzij de online verkoop van voedingssupplementen die in België genotificeerd zijn voor de verkoop aan consumenten op de Belgische markt.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Holico hecht veel belang aan het respect voor uw persoonlijke levenssfeer en houdt zich strikt aan de wetgeving inzake de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wanneer u ons via de website contacteert of een bestelling doet, worden een aantal persoonsgegevens opgevraagd. De verwerking van deze persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Persoonsgegevens nodig voor de verwerking van uw bestelling

Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of de door u gewenste levering te verzekeren.
Deze persoonsgegevens brengt u zelf in het administratief systeem van de website door u te registreren en een persoonlijke login aan te maken. Het wachtwoord dat u hierbij inbrengt, is beveiligd en kan door niemand, ook niet door Holico, gelezen worden.
De persoonsgegevens die gevraagd worden voor de verwerking van uw bestellingen zijn:

  • Uw voornaam en familienaam
  • Uw adres, zowel leveringsadres als factuuradres. Indien u als leveringsadres het adres van een derde doorgeeft, bent u ervoor verantwoordelijk om deze persoon op de hoogte te brengen dat u dit adres in ons bestand hebt ingegeven.
  • Uw telefoonnummer en/of gsm nummer
  • Uw mailadres

Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt of doorgegeven aan derden.

Via uw persoonlijke login hebt u steeds toegang tot uw persoonsgegevens op de website van Holico. U kunt de juistheid ervan nakijken, onjuistheden of wijzigingen zelf aanpassen en verbeteren. Indien dit niet zou lukken, kunt u steeds de beheerder van deze website contacteren via het bovenvermelde e-mailadres.

Het gebruik van cookies

De site maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van de computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Het zorgt ervoor dat de toegang tot de website vergemakkelijkt en dat de navigatie sneller en efficiënter verloopt.

Conform de nieuwe Europese Richtlijn van 2012, beschikt deze website over een automatische module die u de vraag stelt of u de cookies wenst te accepteren. Indien u de cookies niet accepteert, kunt u tijdens uw bestellingen hinder ondervinden omdat de website uw gegevens niet of niet volledig kan onthouden.

Inschrijven op onze nieuwsbrief

Klanten of bezoekers die onze nieuwsbrief wensen te ontvangen hoeven enkel hun mailadres op te geven. De klant of bezoeker beslist zelf of hij/zij zich wenst in te schrijven voor het verkrijgen van de nieuwsbrieven die Holico af en toe per mail doorstuurt met informatie over zijn producten. De klant kan op elk ogenblik afzien van de keuze die hij heeft gemaakt tot het verkrijgen van deze informatie door zich uit te schrijven. 

Gelinkte websites

Op zijn website verwijst Holico via links naar websites van derden. Aangezien wij de websites van derden niet beheren, raden we u aan altijd het privacy beleid van deze externe websites door te nemen. Holico is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van websites van derden of voor diensten die beheerd worden door andere bedrijven of organisaties.

Contact Informatie

Klanten en consumenten richten opmerkingen of vragen over het privacy beleid van de website van Holico naar contact[at]holico.be.

Aanpassingen aan het privacy beleid

Holico behoudt zich het recht voor om het privacy beleid op deze website ten allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen, te wijzigen of te updaten. Wij wijzen altijd op de datum van het huidige website privacy beleid hieronder, dus u bent steeds op de hoogte wanneer deze het laatst is bijgewerkt.

 

Laatste wijziging aan dit privacy beleid: 18 september 2015