Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsook tot de hierin vervatte informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande disclaimerverklaring, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Voedingssupplementen

 • De producten die online verkocht worden via deze website zijn voedingssupplementen en geen geneesmiddelen.
 • Volgens de Belgische Overheid kunnen voedingssupplementen gedefinieerd worden als voorgedoseerde voedingsmiddelen die één of meerdere nutriënten, planten of andere stoffen met een nutritief of fysiologisch effect bevatten.
 • Voedingssupplementen worden geleverd in capsules, pastilles, tabletten, druppeltellers, softgels, … en zijn bedoeld als een aanvulling op een normale voeding. Voedingssupplementen mogen niet gebruikt worden om een gevarieerde voeding te vervangen. Ze dienen enkel om de algemene gezondheid te ondersteunen en niet ter preventie, behandeling of genezing van ziekten.

De verstrekte informatie over onze voedingssupplementen

 • Holico heeft de producenten van de verkochte voedingssupplementen met zorg uitgekozen. De informatie die we op deze website publiceren over de soorten nutriënten en planten toegepast in deze voedingssupplementen, de hoeveelheden per dosis en de dagelijks aanbevolen dosering zijn met de grootste zorg overgenomen van de informatie die ons door de betreffende producenten is bezorgd.
 • Holico kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onvolledigheid of fouten in de informatie, die door de producenten werden aangeleverd en overgenomen zijn op deze website.
 • Holico levert de grootst mogelijke inspanning opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist en nauwkeurig overgenomen zou zijn en conform de Belgische wetgeving en up-to-date zou zijn.
 • Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Je kunt ons via het contactformulier steeds hierop wijzen. Indien de informatie onjuist blijkt te zijn, zal Holico alles in het werk stellen om de foutieve informatie zo snel mogelijk recht te zetten.

Algemene informatie is geen advies

 • De voedingssupplementen op deze website zijn bestemd voor gebruik op eigen initiatief. De algemene informatie over de voedingssupplementen op deze website kunnen geenszins professioneel medisch advies vervangen. Bij twijfel, raadpleeg steeds een arts.
 • De dagelijkse aanbevolen dosis mag niet overschreden worden.
 • Tijdens de zwangerschap of in de borstvoedingsperiode moet altijd een arts geraadpleegd worden voor het gebruik van voedingssupplementen.
 • Voedingssupplementen dienen steeds buiten het bereik van kinderen bewaard te worden.
 • Holico Vitamins kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade als gevolg van vermeende informatie, advies of gebruik van voedingssupplementen, onjuistheden en/of onvolledigheden.
 • Holico Vitamins kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade als gevolg van (verkeerd) gebruik van voedingssupplementen, het niet naleven van bovenstaande waarschuwingen, het gebruik van deze informatie of de afwezigheid van specifieke informatie.
 • Bij het uitblijven van de beoogde resultaten of bij ernstige klachten, dient men zich onmiddellijk te richten tot een arts.

Gebruik van de website

 • De inhoud van de website, inclusief de links, kan ten allen tijde en zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.
 • Holico Vitamins kan geen garanties geven over de goede werking van de website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking, voor een tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van directe of indirecte schade, die zou kunnen voortvloeien uit de toegang of het gebruik van de website.
 • Indien Holico op de website verwijst naar directe of indirecte links naar pagina’s van derden, is deze informatie louter bedoeld als bijkomende informatie wat op geen enkele wijze een goedkeuring van de inhoud impliceert. Holico kan tegenover wie dan ook op geen enkele wijze direct of indirect aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan de inhoudelijke juistheid en het gebruik van eender welke link of verwijzing.
 • Holico kan op geen enkele wijze direct of indirect aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van deze website, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, de apparatuur, de programmatuur of andere van de gebruiker als gevolg van het gebruik van deze website.

Lees ook ons privacybeleid over persoonsgegevens en het gebruik van cookies.